Vessels' Positions
Ship's NameVoyageShip's PositionNext Voyage
m/v BELLISBerdyansk - port of Turkey Berdyansk road. ETB 21/11/2019 -
m/v LAURUSThessaloniki - Gemlik Gemlik road. ETB 19/11/2019 Gemlik - Bourgas
m/v MARANTA Kherson - port of Italy Loading at Kherson. ETC 23/11/2019 -
m/v RAMUS Nikolaev - Batumi Batumi road. ETB 22/11/2019 Poti - Pivdenny (ex. Yuzhny) or Nikolaev
m/v RUBUS Galati - Diliskelesi Loading at Galati. ETC 25/11/2019 -

Last modified on Thursday, 21 November 2019 19:42