Vessels' Positions
Ship's NameVoyageShip's PositionNext Voyage
m/v BELLIS

-

Waiting for next voyage instructions -
m/v LAURUSThessaloniki - Gemlik Loading at Thessaloniki. ETC 14/11/2019 -
m/v MARANTASplit - Tekirdag Discharging at Tekirdag. ETC 16/11/2019 -
m/v RAMUS Bartin - Pivdenny (ex. Yuzhny) Discharging at Pivdenny (ex. Yuzhny). ETC 14/11/2019 Nikolaev - Batumi
m/v RUBUS Novorossiysk - Trabzon Discharging at Trabzon. ETC 13/11/2019 24:00 Giresun - Galati

Last modified on Wednesday, 13 November 2019 13:15